YO5KUA

 

 

RadioClub

Membri Home Proiecte Documente Download

Tehnici CAD in realizarea modulelor electronice

 1. Curs 1 - Introducere, Obiectul cursului
 2. Curs 2 - Proiectare_pentru_compatibilitate_termică_I
 3. Curs3 - Proiectare_pentru_compatibilitate_termică_II
 4. Curs4 - Proiectare pentru compatibilitate cu tehnologia.
 5. Curs5 - Proiectare pentru compatibilitate electromagnetică I
 6. Curs6 - Proiectare pentru compatibilitate electromagnetică II
 7. Curs7 - Proiectare pentru compatibilitate electromagnetică III
 8. Curs8 - Proiectare pentru integritatea semnalelor I
 9. Curs9 - Proiectare pentru integritatea semnalelor II
 10. Curs10 - Proiectare pentru integritatea semnalelor III
 11. Curs11 - Proiectare pentru integritatea alimentării I
 12. Curs12 - Proiectare pentru integritatea alimentării II
 13. Curs13 - Proiectarea antiperturbativă a cablajelor imprimate I.
 14. Curs14 - Proiectarea antiperturbativă a cablajelor imprimate II.
 1. Lucrarea de laborator 1 -Prezentare tehnologii de proiectare a cablajelor imprimate
 2. Lucrarea de laborator 2 - Prezentarea generală a pachetului de programe ORCAD
 3. Lucrarea de laborator 3 -Utilizarea ferestrei CAPTURE, blocuri ierarhice. Editarea schemei electrice.
 4. Lucrarea de laborator 4 - Crearea librăriilor, componentelor și simbolurilor.
 5. Lucrarea de laborator 5 - Prelucrarea schemei electrice, generarea fișierelor raport.
 6. Lucrarea de laborator 6 -Generarea și corectarea fișierului Netlist.Creare și modificare capsule.
 7. Lucrarea de laborator 7 - Programul LAYOUT.
 8. Lucrarea de laborator 8 - Etapele de inițializare a proiectului PCB.
 9. Lucrarea de laborator 9 - Etapele de setare a plachetei electronice.
 10. Lucrarea de laborator 10 - Poziționarea capsulelor pe plachetă. Reguli de rutare.
 11. Lucrarea de laborator 11 - Prezentarea programului SmartRoute,
 12. Lucrarea de laborator 12 - Optimizare geometrie cablaj.
 13. Lucrarea de laborator 13 - Generarea fișierelor de postprocesare și raport.
 14. Lucrarea de laborator 14 - Examinare finala.
 1. Proiect 1 -Prezentare miniproiect
 2. Proiect 2 - Editarea schemei electrice
 3. Proiect 3 - Generarea și corectarea fișierului Netlist.
 4. Proiect 4 - Verificare intermediară miniproiect
 5. Proiect 5 - Creare și modificare capsule.
 6. Proiect 6 - Poziționarea capsulelor pe plachetă. Rutare.
 7. Proiect 7 - Verificare miniproiect.

Bibliografie

 1. Pitică D. – Proiectare antiperturbativă în sisteme electronice, Ed. Albastră, 2000
 2. Schwab A.J. – Compatibilitate electromagnetic, Ed. Tehnică, 1996
 3. Tummala R. – Fundamentals of Microsystems Packiging, McGraw-Hill, 2001

Pitică D. – Tehnologia microsistemelor electronice, http://www.ael.utcluj.ro/ORGANIZARE/curs&tem_TME.html

Circuite integrate digitale

 1. Lucrarea de laborator 1 - Studiul porților logice fundamentale.  Poarta inversoare. Porțile ȘI, SAU, ȘI-NU, SAU-NU, SAU-Exclusiv. Nivelele logice.
 2. Lucrarea de laborator 2 - Circuite logice combinaționale I. MUX, DMUX, DCD, Comparator. (anexe)
 3. Lucrarea de laborator 3 - CLC II. Sumator. Unitate aritmetică şi logică
 4. Lucrarea de laborator 4 - Circuite basculante bistabile RS asincrone şi sincrone.
 5. Lucrarea de laborator 5 -CBB JK Numărătoare asincron cu bistabile JK (anexe)
 6. Lucrarea de laborator 6 - Circuite basculante de tip T si D. (anexe) Numaratoare electronice. (anexe)
 7. Lucrarea de laborator 7 - Registre de deplasare.
 1. Seminar 1 -Reprezentarea informației în binar, hexazecimal, octal. Transformări dintr-o bază în altă.
 2. Operații aritmetice cu numere cu şi fără semn în binar, hexazecimal şi octal
 3. Seminar 2 - Funcții logice fundamentale, operații logice, minimizarea funcțiilor.
 4. Seminar 3 - Implementarea cu porți logice a circuitelor combinaționale - partea I. MUX, DMUX, DCD
 5. Seminar 4 - Implementarea cu porți logice a circuitelor combinaționale - partea II. Sumator, Comparator.
 6. Seminar 5 - Analiza și sinteza circuitelor cu bistabile (D, T, RS, JK). Proiectarea unui numărător asincron.
 7. Seminar 6 - Descrierea în limbaj VHDL a circuitelor logice I
 8. Seminar 7 - Descrierea în limbaj VHDL a circuitelor logice II

Download: Indrumator de laborator

Bibliografie:

 • Claudiu Lung, Stefan Oniga, Radu Joian, Ciprian Gavrincea - Circuite integrate digitale , Indrumator de laborator

Sisteme cu circuite integrate digitale

 1. Lucrarea de laborator 1 -Memorii ROM. Memorii RAM.(anexe)
 2. Lucrarea de laborator 2 -Parametri de funcționare a circuitelor integrate CMOS și TTL
 3. Lucrarea de laborator 3 -Introducere in mediul XILINX
 4. Lucrarea de laborator 4 -Proiectarea și implementarea circuitelor combinaționale 
 5. Lucrarea de laborator 5 -Proiectarea și implementarea circuitelor secvențiale
 6. Lucrarea de laborator 6 - Proiectarea unui sumator pe 1-bit.
 7. Lucrarea de laborator 7 - Introducere in proiectarea FSM.
 1. Proiect 1 -Structura, organizarea și conținutul proiectului. (anexe)
 2. Proiect 2 - Moduri de obținere a semnalelor de ceas. Oscilatoare.
 3. Proiect 3 - Proiectarea detaliată a blocurilor funcționale I.
 4. Proiect 4 - Proiectarea detaliată a blocurilor funcționale II.
 5. Proiect 5 - Simularea blocurilor funcționale. - simulare Multisim.
 6. Proiect 6 - Implementarea blocurilor funcționale. - realizare practica pe placa de test.
 7. Proiect 7 - Examinare finala.

Bibliografie:

 • Claudiu Lung, Stefan Oniga, Radu Joian, Ciprian Gavrincea - Circuite integrate digitale , Indrumator de laborator
 • Tutorial mediul intergat de simulare Multisim.

Sisteme integrate (Sisteme Dedicate)

 1. Lucrarea de laborator 1 - Microcontrolerul PicoBlaze. Prezentare. Implementare. (anexa)
 2. Lucrarea de laborator 2 - Microcontrolerul PicoBlaze. Extinderea porturilor.
 3. Lucrarea de laborator 3 - Microcontrolerul PicoBlaze. Tratarea intreruperilor.
 4. Lucrarea de laborator 4 - Microcontrolerul PicoBlaze. Subrutine de intarziere.
 5. Lucrarea de laborator 5 - Microcontrolerul PicoBlaze. Comunicatia seriala.
 6. Lucrarea de laborator 6 - Microcontrolerul PicoBlaze. Comanda unui afisaj LCD.
 7. Lucrarea de laborator 7 - Microcontrolerul PicoBlaze. Rotary Encoder. (anexa)
 1. Proiect 1 - Prezentare teme proiect. T1; T2; T3; T4
 2. Proiect 2 - Activități specifice în laboratorul de cercetare (anexa)
 3. Proiect 3 - Activități specifice în laboratorul de cercetare (anexa)
 4. Proiect 4 - Verificare intermediară
 5. Proiect 5 - Activități specifice în laboratorul de cercetare (anexa)
 6. Proiect 6 - Activități specifice în laboratorul de cercetare (anexa)
 7. Proiect 7 - Examinare finala.

Download: Picoblaze Tools

Bibliografie:

Televiziune

 1. Curs 1 - Introducere, Obiectul cursului
 2. Curs 2 - Semnalul de televiziune alb-negru. Formă și componente.
 3. Curs3 - Sisteme de televiziune în culori. Caracteristici și particularități.
 4. Curs4 - Sisteme de televiziune în culori. Sistemul PAL
 5. Curs5 - Sisteme de televiziune în culori. Sistemul NTCS, SECAM.
 6. Curs6 - Sisteme videocaptoare și videoreproducătoare.
 7. Curs7 - Sisteme de baleiaj. Diferența între baleiajul orizontal și cel vertical.
 8. Curs8 - Baleiajul vertical si orizontal.
 9. Curs9 - Amplificarea și prelucrarea semnalului video.
 10. Curs10 - Sisteme de teletext.
 11. Curs11 - Viziune stereoscopică.
 12. Curs12 - Sisteme de televiziune 3D.
 13. Curs13 - Aplicații în sistemele de TV moderne – Smart TV.
 14. Curs14 -Recapitulare, pregătire examen.
 1. Lucrarea de laborator 1 - Aspecte ale muncii si protectia muncii in laboratorul de televiziune.
 2. Lucrarea de laborator 2 -Studiul SVC folosind generatorul de mira AN
 3. Lucrarea de laborator 3 -Studiul SVCC folosind generatorul de mira color
 4. Lucrarea de laborator 4 - Studiul semnalelor primare de culoare de la camera video
 5. Lucrarea de laborator 5 - Analiza semnalelor diferenta de culoare PAL
 6. Lucrarea de laborator 6 - Studiul semnalelor de sincronizare linii, cadre si culoare
 7. Lucrarea de laborator 7 -Selectorul de canale
 8. Lucrarea de laborator 8 - Etaje de frecventa intermediara
 9. Lucrarea de laborator 9 - Decodorul de culoare
 10. Lucrarea de laborator 10 - Blocul de sunet asociat
 11. Lucrarea de laborator 11 -Generatorul de baleiaj vertical
 12. Lucrarea de laborator 12 - Generatorul de baleiaj orizontal
 13. Lucrarea de laborator 13 - Sursa de alimentare TVC
 14. Lucrarea de laborator 14 - Blocul de comenzi din receptorul TVC

Bibliografie:

 • Gacsádi Alexandru, Gavriluţ Ioan, BAZELE TELEVIZIUNII - Îndrumător de laborator
 • Radu Arsinte, Fundamentele televiziunii digitale
 • Mihai Silisteanu, Lucian Cipre, Cezar Constantinescu, Lucrari practice de depanare a receptoarelor de televiziune
 • http://ctmtc.utcluj.ro/sites/curs_tv/Materiale%20Curs/Forms/AllItems.aspx

Sisteme de comunicații

 1. Curs 1 - Introducere, Obiectul cursului
 2. Curs 2 -Tehnici folosite pentru transmiterea datelor în sisteme de comunicații analogice și digitale
 3. Curs3 - Perechi torsadate, cablul coaxial, fibre optice. Propagarea undelor electromagnetice – undele radio, antene, propagare.
 4. Curs4 - Rețele digitale de telefonie fixă. Aspecte generale.
 5. Curs5 - Componentele și funcțiile rețelei.
 6. Curs6 - Tehnici de codare a vocii în rețelele de telefonie fixă.
 7. Curs7 - Principiul comutației de circuite.
 8. Curs8 - Ierarhia de multiplexare PDH
 9. Curs9 - Sisteme de multiplexare digitale sincrone. Sistemul SDH.
 10. Curs10 -Tehnici de acces digitale de tip DSL
 11. Curs11 -Sisteme de comunicații mobile de generația a 2-a (GSM). Sisteme de comunicații mobile de generația 2.5 (GPRS).
 12. Curs12 -Sisteme de comunicații mobile de generația a 3-a (UMTS).
 13. Curs13 -Emergența rețelelor de difuziune radio și TV cu sistemele de comunicații mobile (DVB-H)
 14. Curs14 -Recapitulare, pregătire examen.
 1. Lucrarea de laborator 1 - Aspecte ale muncii si protectia muncii in laborator
 2. Lucrarea de laborator 2 - Prezentare stand de laborator NI Elvis.
 3. Lucrarea de laborator 3 - Prezentarea modulelor de laborator și a interfeței cu utilizatorul, Emona Datex.
 4. Lucrarea de laborator 4 - Tehnici folosite pentru transmiterea datelor în sisteme de comunicații analogice și digitale I
 5. Lucrarea de laborator 5 - Tehnici folosite pentru transmiterea datelor în sisteme de comunicații analogice și digitale II
 6. Lucrarea de laborator 6 - Tehnici folosite pentru transmiterea datelor în sisteme de comunicații analogice și digitale III
 7. Lucrarea de laborator 7 - Tehnici folosite pentru transmiterea datelor în sisteme de comunicații analogice și digitale IV
 8. Lucrarea de laborator 8 - Cabluri de telecomunicații. Structura internă și parametri.
 9. Lucrarea de laborator 9 - Centrale PABX.
 10. Lucrarea de laborator 10 - Funcții speciale ale centralelor PABX. (anexa)
 11. Lucrarea de laborator 11 - Transmisii de date pe linia telefonică.
 12. Lucrarea de laborator 12 -Comenzi AT utilizate în sistemele de comunicații GSM. (anexa1, anexa2)
 13. Lucrarea de laborator 13 - Distorsiuni ce afectează transmisiile telefonice.
 14. Lucrarea de laborator 14 - Evaluare lucrări de laborator. Recuperări.

Bibliografie:

 • Zs. Polgar – Telefonie digital. Tehnici de acces. Parametri. Sisteme. Ed. Risoprint, 2006
 • I. Marghescu, G. Niculescu, I. Ceapă, S. Halunga – Sisteme de comunicații. Ed. Electronica 2000, 2007
 • S. Zăhan – Telefonia digital în rețelele de telecomunicații. Ed. Albastră, 1997
 • K. Feker – Comunicații digitale avansate. Ed. Tehnică, 1993
 • T. Rădulescu – Rețele de telecomunicații. Ed. Thalia, 2002
 • O. Fratu, G. Niculescu, L. Ioan – Tehnici și sisteme de comutație. Ed. Matrixrom, 2001
 • Emona Datex – Lab Manual – student – v1.

Microelectronică

 1. Curs 1 - Tendințe în microelectronică și nanoelectronică
 2. Curs 2 - Tehnologii VLSI, particularități și direcții de aplicație
 3. Curs3 - Circuite neuromorfe. Analogii cu sisteme biologice.
 4. Curs4 - Delimitarea unor blocuri și structuri fundamentale în circuitele neuromorfe.
 5. Curs5 - Circuite în mod curent. Tipuri fundamentale. Principiul transliniar.
 6. Curs6 - Configurații fundamentale transliniare statice utilizate în circuitele de calcul analogic și prelucrarea informației
 7. Curs7 - Celule cu funcție de multiplicare/ponderare și însumare a semnalelor analogice
 8. Curs8 - Celule de extragere a rădăcinii pătrate și de ridicare la o putere oarecare
 9. Curs9 - Circuite de calcul vectorial. Integratoare sumatoare
 10. Curs10 - Aplicații cu circuite neliniare în schemele de condiționare a semnalelor senzoriale
 11. Curs11 - Rețele transliniare cu parametri comandați în tensiune sau curent
 12. Curs12 - Arhitecturi specifice sistemelor de calcul și prelucrare a informației. Structuri celulare și neuronale. Aspecte comparative.
 13. Curs13 - Structuri senzoriale bazate pe structuri neuronale
 14. Curs14 - Alte exemple de aplicații cu circuite neuromorfe în prelucrări de imagini, electronică industrială și electronică medicală
 1. Lucrarea de laborator 1 - Aspecte ale muncii si protectia muncii in laborator
 2. Lucrarea de laborator 2 - Circuite în domeniul logaritmiccircuitul logaritmic
 3. Lucrarea de laborator 3 - Circuite în domeniul logaritmiccircuite exponențiale
 4. Lucrarea de laborator 4 - Circuite în domeniul logaritmicintegratorul în domeniul logaritmic
 5. Lucrarea de laborator 5 - Sinteza FTJ în domeniul logaritmic (anexa)
 6. Lucrarea de laborator 6 - Sinteza FTB în domeniul logaritmic (anexa)
 7. Lucrarea de laborator 7 - Sinteza în spațiul stărilor (anexa)
 8. Lucrarea de laborator 8 - Limbaje de modelare VHDL, Verilog
 9. Lucrarea de laborator 9 - Proiectarea unor blocuri în mod curent
 10. Lucrarea de laborator 10 - Proiectarea unor celule cu funcție de multiplicare/ponderare în circuite neliniare
 11. Lucrarea de laborator 11 - Proiectarea unor celule cu funcție de ridicare la o putere oarecare în circuite neliniare
 12. Lucrarea de laborator 12 - Proiectarea unor circuite transliniare în domeniul logaritmic și exponențial
 13. Lucrarea de laborator 13 - Proiectarea filtrelor în domeniul logaritmic
 14. Lucrarea de laborator 14 - Evaluare lucrări de laborator. Recuperări.

Librarie anexa

Bibliografie:

 • M. Cîrlugea – Circuite celulare neuronale. Ed. Risoprint, 2010
 • M. Cîrlugea – Neural and Cellular Networks Slides. www.bel.utcluj.ro
 • L. Feștilă – Analog Integrated Circuits. Translinear networks. Ed. UTPress 2003
 • L. Feștilă – Current Mode Circuits Slides  www.bel.utcluj.ro
 • P.E. Allen, D. Hollberg – CMOS Analog Circuit Design
 • Tutorial programare VHDL
 • Tutorial programare Verilog
 • Tutorial programare MatLab

Instrumentație electronică de masură

 1. Curs 1 - Curs introductiv. Aparate electronice de măsură.
 2. Curs 2 - Osciloscopul analogic. Generatoare de semnal.
 3. Curs3 - Numărătorul universal. Voltmetre și multimetre digitale.
 4. Curs4 - Măsurarea digitală a puterii. Măsurarea factorului de putere.
 5. Curs5 - Osciloscoape digitale. Tipuri. Tehnici de eșantionare și memorare specifice.
 6. Curs6 - Instrumentație de măsură cu microprocesoare.
 7. Curs7 - Structura generală a aparatelor de măsură cu microprocesor.
 8. Curs8 - Voltmetre și multimetre numerice cu microprocesoare.
 9. Curs9 - Numărător universal cu microprocesor.
 10. Curs10 - Instrumentație de măsură cu tehnica de calcul asociată.
 11. Curs11 - Calculatoare personale în instumentația de măsură. Sisteme de achiziție și control implementate pe calculatoare personale.
 12. Curs12 - Analizorul spectral. Exemple de aparate de măsură implementate cu PC.
 13. Curs13 - Structuri senzoriale bazate pe structuri neuronale
 14. Curs14 - Alte exemple de aplicații cu circuite neuromorfe în prelucrări de imagini, electronică industrială și electronică medicală
 1. Lucrarea de laborator 1 - Prezentare laborator, stand NI Elvis. Protecția muncii.
 2. Lucrarea de laborator 2 - Utilizarea osciloscopului analogic. Măsurarea diverselor mărimi electrice.
 3. Lucrarea de laborator 3 - Utilizarea osciloscopului digital. Măsurarea diverselor mărimi electrice.
 4. Lucrarea de laborator 4 - Utilizarea plăcilor de achiziție pentru măsurători numerice I. (anexa)
 5. Lucrarea de laborator 5 - Utilizarea plăcilor de achiziție pentru măsurători numerice II. (anexa)
 6. Lucrarea de laborator 6 - Utilizarea plăcilor de achiziție pentru măsurători numericeIII.
 7. Lucrarea de laborator 7 - Utilizarea plăcii de sunet din PC ca generator de semnal. Verificare finală.

Bibliografie:

 • Gh. Todoran, R. Copandean – Măsurări electronice. Amplificatoare și convertoare de măsură. Ed. Mediamira 2003
 •  Gh. Todoran,F. Drăgan, R. Copandean – Măsurări electronice. Ed. UTPress, 2007
 • R. Munteanu, Gh. Todoran – Teoria și practica prelucrării datelor de măsurare. Ed. Mediamira, 1997
 • Gh. Todoran – Măsurări numerice. Ed. UTPress, 1997
 • T. Jurca, D. Stoiciu – Instrumentație de măsurare. Ed. de Vest, 1996
 • L. Toma – Sisteme de achiziție și prelucrare numerică a semnalelor. Ed. de Vest , 1997
 • Lucrări de laborator. http://users.utcluj.ro/~todoran
 • ***Manual utilizare Labview

Elemente de testare automată

 1. Curs 1 - Curs introductiv.
 2. Curs 2 - Manifestarea defectelor în sistemele logice.
 3. Curs3 - Generarea vectorilor de test determiniști (ATG) pentru circuite combinaționale
 4. Curs4 - Generarea vectorilor de test determiniști (ATG) pentru circuite secvențiale.
 5. Curs5 - Metode de generare a testelor aleatoare (RTG)
 6. Curs6 - Generatoare de secvențe pseudoaleatoare
 7. Curs7 - Metode și tehnici de compresie a datelor
 8. Curs8 - Principiile proiectării pentru testabilitate
 9. Curs9 - Proiectare structurată pentru testabilitate
 10. Curs10 - Standardul de testare 1149.1
 11. Curs11 - Standardul de testare 1149.4
 12. Curs12 - Alte standarde utilizate în testare
 13. Curs13 - Metoda de testare indirectă – testarea IDDQ
 14. Curs14 - Metoda de testare indirectă – testarea pe baza amprentei termice
 1. Lucrarea de laborator 1 - Prezentarea laboratorului. Protecția muncii.
 2. Lucrarea de laborator 2 - Analiza defectelor în structurile logice.
 3. Lucrarea de laborator 3 - Defecte parametrice și defecte de tip scurtcircuit în structurile logice.
 4. Lucrarea de laborator 4 - Defecte de tip impuls eronat
 5. Lucrarea de laborator 5 - ATG pentru circuite combinaționale
 6. Lucrarea de laborator 6 - ATG pentru circuite secvențiale
 7. Lucrarea de laborator 7 - RTG pentru circuite combinaționale
 8. Lucrarea de laborator 8 - RTG pentru circuite secvențiale
 9. Lucrarea de laborator 9 - Metode de compresie a datelor
 10. Lucrarea de laborator 10 - Analiza testabilității circuitelor prin metode deterministe și aleatoare
 11. Lucrarea de laborator 11 - Utilizarea regiștrilor SCAN de testare
 12. Lucrarea de laborator 12 - Studiul standardului IEEE 1149.1
 13. Lucrarea de laborator 13 - Generarea testelor pseudoaleatoare
 14. Lucrarea de laborator 14 - Evaluare lucrări de laborator. Recuperări.

Bibliografie:

 • D. Pitică – Elemente de testare pentru sisteme electronice. Ed. Albastră 2001
 • M. Abramovici, M. Breuere, A. Friedman – Digital systems testing and testable design. Computer Science Press, 1998
 • D. Pitică, Ș. Cornel – Testarea echipamentelor electronice – îndrumar de laborator. Ed. Casa cărții de știință, 2001

Circuite logice programabile

 1. Lucrarea de laborator 1 - Aspecte ale muncii si protectia muncii in laborator.
 2. Lucrarea de laborator 2 - Introducere in mediul XILINX ISE.
 3. Lucrarea de laborator 3 - Descrierea proiectelor în schematic.
 4. Lucrarea de laborator 4 - Modalităţi de realizare testbench. Simularea funcţională.
 5. Lucrarea de laborator 5 - Descrierea în VHDL a circuitelor combinaţionale.
 6. Lucrarea de laborator 6 - Proiectarea ierarhică. Analizarea fişierelor raport.
 7. Lucrarea de laborator 7 - Descrierea in VHDL a circuitelor secventiale.
 8. Lucrarea de laborator 8 - Definirea constrângerilor de timp.
 9. Lucrarea de laborator 9 - Proiectarea ierarhică. Utilizarea template-urilor de cod VHDL.
 10. Lucrarea de laborator 10 - Proiectarea automatelor de stări – FSM.
 11. Lucrarea de laborator 11 -Creearea proiectelor mixte.
 12. Lucrarea de laborator 12 - Proiectarea unui controler de trafic.
 13. Lucrarea de laborator 13 - Proiectarea unui ceas digital.
 14. Lucrarea de laborator 14 - Examinare finala.

Bibliografie:

 • Proiectare asistata cu circuite logice programabile Mic Daniel , Oniga Stefan, editura Risoprint  Cluj-Napoca, 2002;
 •  Programable Logic Handbook: PLD, CPLDs and FPGAs - Ashok K. Sharma, 2000;
 •  Electronica Digitala - Gheorghe Toacse; Dan Nicula, editura Teora,1996;
 •  HDL Chip Design, Douglas J Smith, Doone Publications;
 •  Digital System Design with VHDL, Mark Zvolinsky, 2000;
 •  Digital Design Principles & Practices - John F. Wakerly , Prentice Hall PTR, 1998 ;
 •  Logic and Computer Design Fundamentals - M. Morris Mano; Charles R. Kime, editia 2,  Prentice Hall PTR, 1997;
 •  Digital Design principles and Computer Arhitecture - Edward Karalis, Prentice Hall PTR, 1999.

Limbaje de descriere hardware

 1. Lucrarea de laborator 1 - Simularea functionala a circuitelor cu simulatorul Modesim
 2. Lucrarea de laborator 2 - Proiectarea in VHDL a circuitelor de codificare/decodificare si a circuitelor  de multiplexare/demultiplexare.
 3. Lucrarea de laborator 3 - Proiectarea in VHDL a circuitelor de comparare si a circuitelor aritmetice (sumatoare, ALU,  multiplicatoare).
 4. Lucrarea de laborator 4 - Proiectarea in VHDL a registrelor si latch-urilor, a circuitelor de numarare si a registrelor de deplasare.
 5. Lucrarea de laborator 5 - Proiectarea in VHDL a automatelor finite
 6. Lucrarea de laborator 6 - Proiectarea in VHDL a circuitelor de memorare de tip ROM si RAM.
 7. Lucrarea de laborator 7 - Proiectarea programelor de test.
 8. Lucrarea de laborator 8 - Proiectarea in VHDL a unui microprocesor pe 8-biti -I: Setul de registre si unitatea logica si aritmetica.
 9. Lucrarea de laborator 9 - Contorul de program, indicatorul de stiva,selectorul de adrese, detectorul de intreruperi..
 10. Lucrarea de laborator 10 - Portul de intrare/iesire, registrul de instructiuni, decodificatorul de adrese si asamblarea  proiectului.
 11. Lucrarea de laborator 11 - Elaborarea bancului de test, simularea,implementarea si testarea in circuit FPGA.
 12. Lucrarea de laborator 12 - Testarea in circuit FPGA.
 13. Lucrarea de laborator 13 - Testarea in circuit FPGA.
 14. Lucrarea de laborator 14 - Examinare finala.

Bibliografie:

 • Proiectare asistata cu circuite logice programabile Mic Daniel , Oniga Stefan, editura Risoprint  Cluj-Napoca, 2002;
 •  Programable Logic Handbook: PLD, CPLDs and FPGAs - Ashok K. Sharma, 2000;
 •  Electronica Digitala - Gheorghe Toacse; Dan Nicula, editura Teora,1996;
 •  HDL Chip Design, Douglas J Smith, Doone Publications;
 •  Digital System Design with VHDL, Mark Zvolinsky, 2000;
 •  Digital Design Principles & Practices - John F. Wakerly , Prentice Hall PTR, 1998 ;
 •  Logic and Computer Design Fundamentals - M. Morris Mano; Charles R. Kime, editia 2,  Prentice Hall PTR, 1997;
 •  Digital Design principles and Computer Arhitecture - Edward Karalis, Prentice Hall PTR, 1999.

Proiectare asistata de calculator

 1. Lucrarea de laborator 1 - Aspecte ale muncii si protectia muncii in laboratorul PAC.
 2. Lucrarea de laborator 2 - Noţiuni introductive privind pachetul software OrCAD.
 3. Lucrarea de laborator 3 - Editarea schemelor electrice si electronice.
 4. Lucrarea de laborator 4 -Notarea automata a componentelor. Verificarea respectarii regulilor electrice.
 5. Lucrarea de laborator 5 - Crearea si editarea unui profil de simulare.
 6. Lucrarea de laborator 6 - Analiza punctului de functionare. Vizualizarea rezultatelor simularii.
 7. Lucrarea de laborator 7 - Simularea in curent continuu. (anexa)
 8. Lucrarea de laborator 8 - Simularea in domeniul timp. (anexa)
 9. Lucrarea de laborator 9 - Simularea in domeniul frecventa. (anexa)
 10. Lucrarea de laborator 10 - Simularea parametrica, de temperatura, Monte Carlo si de caz cel mai nefavorabil.
 11. Lucrarea de laborator 11 - Crearea unui part.
 12. Lucrarea de laborator 12 - Simularea circuitelor digitale si a celor mixte AD.
 13. Lucrarea de laborator 13 - Redactarea si listarea rezultatelor.
 14. Verificare finala..

Bibliografie:

Proiectarea cu microprocesoare

 1. Lucrarea de laborator 1 - Aspecte ale muncii si protectia muncii in laboratorul de proiectare cu microprocesoare.
 2. Lucrarea de laborator 2 - Mediul de dezvoltare EDK
 3. Lucrarea de laborator 3 - Realizarea de sisteme simple untilizand mediul de dezvoltare EDK
 4. Lucrarea de laborator 4 - Adaugarea unui IP la proiect - I
 5. Lucrarea de laborator 5 - Adaugarea unui IP la proiect - II (anexa)
 6. Lucrarea de laborator 6 - Adaugarea unui IP personalizat la proiect.
 7. Lucrarea de laborator 7 - Gestionarea adreselor. (anexa)
 8. Lucrarea de laborator 8 - Aplicatii software.
 9. Lucrarea de laborator 9 - Depanarea aplicatiilor software.
 10. Lucrarea de laborator 10 - Dezvoltarea aplicatiilor software cu mediul SDK
 11. Lucrarea de laborator 11 -Depanarea aplicatiilor software cu mediul SDK (anexa)
 12. Lucrarea de laborator 12 - Depanari ale sistemelor HW-SW - I
 13. Lucrarea de laborator 13 - Depanari ale sistemelor HW-SW - I
 14. Lucrarea de laborator 14 - Examinare finala.

Bibliografie:

 • prof. dr. ing. Baruch Zoltan - Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca - laboratoare EDK

Bazele sistemelor de achizitie

 1. Lucrarea de laborator 1 - Instrumente virtuale în mediul LabView
 2. Lucrarea de laborator 2 - Structura unui sistem de achiziții de date
 3. Lucrarea de laborator 3 - Reprezentarea electrică a numerelor
 4. Lucrarea de laborator 4 - Reprezentarea binară a numerelor întregi
 5. Lucrarea de laborator 5 - Rețele de rezistențe ponderate
 6. Lucrarea de laborator 6 - Rețele de rezistențe combinate
 7. Lucrarea de laborator 7 - Simularea convertoarelor numeric-analogice
 8. Lucrarea de laborator 8 - Aplicații cu convertoare numeric-analogice
 9. Lucrarea de laborator 9 - Simularea convertoarelor analog-numerice
 10. Lucrarea de laborator 10 - Simularea eșantionării și a reconstrucției semanlelor
 11. Lucrarea de laborator 11 - Aplicații cu convertoare analog- numerice
 12. Lucrarea de laborator 12 - Identificarea parametrilor convertoarelor numeric-analogice cu ajutorul formelor de undă
 13. Lucrarea de laborator 13 - Identificarea parametrilor convertoarelor analog- numerice cu ajutorul formelor de undă
 14. Lucrarea de laborator 14 - Examinare finala.

Comunicatia seriala

IPM/IPMI IPM/IPMI(2) IPM/IPMI(3) IPM/IPMI(4)

Mașini electrice

 1. Curs 1 - Conversia energiei
 2. Curs 2 - Legi si teoreme in studiul masinilor electrice
 3. Curs3 - Constructia transformatoarelor
 4. Curs4 - Teoria tehnica a transformatoarelor
 5. Curs5 - Transformatorul trifazat
 6. Curs6 - Functionarea in paralel
 7. Curs7 - Aspecte generale ale masinilor electrice rotative
 8. Curs8 - Masina asincrona
 9. Curs9 - Ecuatiile masinii asincrone
 10. Curs10 -Cuplul masinii asincrone
 11. Curs11 -Masina sincrona
 12. Curs12 -Masina sincrona-principii
 13. Curs13 -Masina de cc
 14. Curs14 -Masina cc-ecuatii.
 1. Lucrarea de laborator 1
 2. Lucrarea de laborator 2
 3. Lucrarea de laborator 3
 4. Lucrarea de laborator 4
 5. Lucrarea de laborator 5
 6. Lucrarea de laborator 6
 7. Lucrarea de laborator 7
 8. Lucrarea de laborator 8
 9. Lucrarea de laborator 9
 10. Lucrarea de laborator 10
 11. Lucrarea de laborator 11
 12. Lucrarea de laborator 12
 13. Lucrarea de laborator 13
 14. Lucrarea de laborator 14

Instrumentatie virtuală

Teoria sistemelor automate

 

 

 

Digital Telecom Baia Mare - YO5KUA

©Ancutiqua